Skip links

Azərli Sürayyə


Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimi

2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya və Təhsildə psixoloji xidmət fakültəsinin Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimliyi ixtisasını bitirib.(bakalavr)
2017-ci ildən Erudit liseyində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.