Skip links

Azərli Sürayyə

Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimi 2012-2016-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya və Təhsildə psixoloji xidmət fakültəsinin Azərbaycan dili və Ədəbiyyat müəllimliyi ixtisasını bitirib.(bakalavr) 2017-ci ildən Erudit liseyində pedaqoji fəaliyyətə başlamışdır.