Skip links

Ümumi məlumat

Məktəbimizin əsas üstünlüyü doğma vətənimizin zəngin tarixinə, dilinə, mədəniyyətinə olan dərin sevgini və hörməti özündə əks etdirməklə yanaşı, əsl beynəlxalq təhsil verməkdir.
Beləliklə, sizin aşağıdakı seçim imkanlarınız var:
2-5 yaşlı uşaqlar üçün məktəbəqədər təhsil (2 bölmə üzrə):

Rus/Azərbaycan dillərində məktəbəqədər təhsil

5-17 yaşlı uşaqlar üçün ibtidai və orta təhsil (2 bölmə üzrə):

Həftədə ən azı 5 dərs ingilis dilində olmaqla dövlət tədris proqramına əsaslanan Azərbaycan dilində təhsil

Həftədə ən azı 5 dərs ingilis dilində olmaqla dövlət tədris proqramına əsaslanan rus dilində təhsil

* Təhsil prinsiplərimiz qanunidir və lisenziyalaşdırma tələblərinə tam uyğundur, belə ki, rus bölməsinin şagirdlərinə Azərbaycan dilinin və tarixinin zəruri komponentləri ana dilimizdə tədris olunur.